Als bestuur en TC hadden we enige tijd geleden al overeenstemming bereikt over een eenjarige contractverlenging, maar nu zijn de contracten – onder toeziend oog van voorzitter Jan Coenen – dan ook daadwerkelijk ondertekend. Daarmee blijven Martin Kaus, Rudi Peters en Alex Vovk, respectievelijk als hoofdtrainer, keeperstrainer en verzorger definitief ook het komende seizoen verbonden aan onze mooie vereniging. We zijn blij met deze verlenging en verwachten de goede samenwerking ook het komende seizoen voort te kunnen zetten. Op dit moment is er nog wel een vacature voor de positie van assistent-trainer (2e elftal). We hopen die vacature binnen afzienbare tijd ook in te kunnen vullen.