Omdat we als vereniging statutair verplicht zijn om jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren, zullen we dat op zondag 20 juni om 14:00 ook doen. Tijdens deze ALV zullen ook de jubilarissen worden gehuldigd. Alle jubilarissen zullen daarvoor nog persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Afhankelijk van de dan geldende Corona-regels zal de vergadering in zaal Hopmans – of anders op de binnenplaats van café Hopmans plaats vinden.

Agenda:
– Opening
– Financieel jaarverslag door Tim Schoenmakers
– Status renovatie/nieuwbouw gebouwen door Jan Coenen
– Toetreding nieuwe bestuursleden
– Rondvraag
– Huldiging jubilarissen