Tijdens de vernieuwde Nieuwjaarsbijeenkomst DVSG op 7 januari 2024 zijn met name de jubilarissen
van dit jaar uitgenodigd: Matthieu Peters, Marco de Ruijter, Rob Theunissen, Teun Leenders, Jan Derksen, Mark en Nico van Eldijk; allen 25 jaar lid.

Ook de 40 jarige jubilaris Hans van Raaij en de 50 jarige jubilarissen Gerald Eikholt, John Verriet en Eric Hopmans waren aanwezig.

Tot besluit de 60 jarige jubilaris Henk Kersten gehuldigd.

Dit jaar was er voor een ietwat andere opzet gekozen. D.w.z. dat er niet begonnen is met een nieuwjaar wedstrijd, maar met een samen komen van leden onder genot van soep en broodjes. Er waren ruim 60 personen aanwezig en na de maaltijd zijn vanaf 11.00 uur de jubilarissen gehuldigd.

Niet alle jubilarissen konden aanwezig zijn, maar de afwezigen Nico en Mark van Eldijk zijn later thuis bezocht om het speldje en een bos bloemen uit te reiken. Ook Rob Theunissen is bezocht en heeft thuis zijn speldje uitgereikt gekregen. Na de huldiging kon iedereen nog even bijpraten onder het genot van een drankje.

Rond 13.00 uur is de nieuwjaarstoespraak van DVSG uitgesproken door de voorzitter en is de traditionele toost op het nieuwe jaar uitgebracht.

Even later was de laatste officiële actie: Het bekend maken van de DVSG-er van 2023. De keuze is unaniem gevallen op Theo Kersten. Theo was blij met deze erkenning van zijn vrijwilligerswerk gedurende alle dagen van het jaar.

De aansluitend goed bezochte receptie was de afsluiting van deze bijeenkomst, maar vooral het begin van een mooi nieuw (voetbal)jaar bij DVSG. De nieuwe opzet is wellicht niet door iedereen goed begrepen, of niet goed uitgelegd door het Bestuur. Ieder lid – vrijwilliger kon met zijn partner naar deze bijeenkomst komen… Want iedereen die DVSG een warm hart toedraagt is welkom op deze opening van het jaar.
Bestuur DVSG