Privacyverklaring v.v. DVSG

Als u lid bent van v.v. DVSG, dan verstrekt u gegevens aan ons. Dan moet u erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan. In deze verklaring leest u hoe we dit doen en waarom.

Waarvoor gebruiken we gegevens?
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, verwerkt v.v. DVSG bepaalde gegevens van u.

Wat zijn gegevens?
Bij deze gegevens kunt u denken aan: uw naam, geboortedatum, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u persoonlijk. Ook als u de website van v.v. DVSG bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen gegevens en ook dit wordt aangemerkt als persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres, een cookie of inloggegevens.

Belangrijk!
Als u gegevens van een (contact)persoon aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om diegene hierover te informeren.

Waarvoor gebruiken we gegevens?
Wij gebruiken al deze gegevens om u als lid van onze vereniging zo goed mogelijk te faciliteren. Wij benaderen met deze gegevens onze leden en deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. M.u.v. de KNVB, waar het gaat het om spelende leden.

Hoe gaan we met deze gegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk! Zo gaan wij met uw gegevens om.

Toezicht op het verwerken van gegevens?
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetten en regels worden nageleefd.

Rechten
U heeft recht op inzage, aanpassing en verwijderen van gegevens welke gerelateerd zijn aan uw persoon, dit binnen het kader van wet- en regelgeving. Los hiervan hebben personen het recht op inzage, aanpassing en verwijderen van gegevens, voor zover deze alleen op hem-/haarzelf betrekking hebben.

Tot slot
De meest recente versie van deze verklaring vindt u altijd op de website van v.v. DVSG.