Hoewel misschien ouderwets, of noem het traditioneel, DVSG houdt vast aan haar papieren clubblad De Flits.

De Flits komt 4x per jaar uit en vormt – naast deze website – het belangrijkste communicatiemiddel naar onze leden.

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Jan de Haan
Rob Theunissen
Cindy Hopmans

U kunt uw kopij voor De Flits via mail inleveren:

infoflitsdvsg@gmail.com

Ook bestaat er de mogelijkheid om kopij in de ‘Flitsklapper van Dien’ bij café Hopmans te deponeren.